ד"ר נביל ח'טאב

נביל ח'טאב

ד"ר חטאב השתלם בלימודי פוסט-דוקטורט באוניברסיטת מנצ'סטר, ולאחר מכן לימד במחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת בריסטול, בה היה חבר במרכז לחקר אתניות ואזרחות. בשהותו באנגליה עסק ד"ר חטאב בבחינת האופן בו המרחב והרקע הדתי-אתני משפיעים על הישגי התעסוקה בבריטניה. כמו כן הוא השתתף במחקר שעסק בקשר בין השוני הדתי ובין הקיפוח החברתי בבריטניה, וכן השתתף בניתוח נתוני מחקר שעניינו השתלבותם של בוגרים צעירים  (young adults) בשוק העבודה באנגליה. כיום ד"ר נביל חטאב הוא עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ומרצה בכיר במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי ההוראה והמחקר שלו הם תנועות אתניות, שוק העבודה, אי-שוויון חברתי, סוציולוגיה של המרחב ושיטות מחקר כמותניות.