פרופ' עמירם גונן

Amiram Gonen

ראש המרכז לחקר החברה החרדית במכון ירושלים לחקר ישראל. פרופסור אמריטוס במחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים. עמד בעבר בראש מכון ירושלים לחקר ישראל (1985-1989) ובראש מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות מאז היווסדו (1990-2006).