צור קשר

טלפון: 02-5883368

דוא"ל: floersheimer@mail.huji.ac.il

כתובת:
מחקרי פלורסהיימר
המכון ללימודים עירוניים ואזוריים
הפקולטה למדעי החברה
האוניברסיטה העברית
קמפוס הר הצופים
ירושלים 91905