צור קשר

טלפון: 02-5883367

דוא"לdoritb@savion.huji.ac.il 

כתובת:
מחקרי פלורסהיימר

המכון ללימודים עירוניים ואזוריים
הפקולטה למדעי החברה
האוניברסיטה העברית
קמפוס הר הצופים
ירושלים 91905