people

Amiram Gonen

פרופ' עמירם גונן

ראש המרכז לחקר החברה החרדית במכון ירושלים לחקר ישראל. פרופסור אמריטוס במחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים.

נביל ח'טאב

ד"ר נביל ח'טאב

ד"ר חטאב השתלם בלימודי פוסט-דוקטורט באוניברסיטת מנצ'סטר, ולאחר מכן לימד במחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת בריסטול, בה היה חבר במרכז …