ד"ר סטיבן ה. פלורסהיימר

(1925-2011)

סטיבן ה. פלורסהיימר

 

לאתר המכון ללימודים עירוניים ואזוריים

אודות

מחקרי פלורסהיימר היא מסגרת למחקרי מדיניות בתחום החברה, המרחב והממשל. המסגרת הוקמה בשנת 2007 כממשיכו של מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, שפעל כגוף עצמאי בין השנים 2007-1991 וכיום היא מתקיימת במכון ללימודים עירוניים ואזוריים, הפקולטה למדעי החברה, האוניברסיטה העברית בירושלים. המסגרת החדשה, כמו גם המכון שקדם לה, זכתה לתמיכתו של ד"ר סטיבן ה' פלורסהיימר ז"ל, ומנוהלת על ידי פרופ' ערן רזין (בסיועה של ועדה אקדמית).
פרסומי המכון ומחקרי פלורסהיימר כוללים קרוב למאתיים מחקרים, ניירות מדיניות וניירות עמדה שנכתבו על-ידי למעלה ממאה חוקרים ממוסדות שונים. הפרסומים עוסקים בעיקר בסוגיות של שלטון מקומי, היבטים של ממשל ותכנון ביישובים ערביים וכן יחסי דת-חברה-מדינה. ניתן להוריד מהאתר את הפרסומים המלאים ללא תשלום.

תחומי מחקר

כל הפרסומים במחקרי פלורסהיימר עוסקים בקשרי חברה, מרחב וממשל, בפרט, מכלול ההיבטים הנוגעים לעולם השלטון המקומי בדגש על סוגיות של תכנון ופיתוח ברמה העירונית והאזורית.
תחת זאת, מספר רב של פרסומים עוסקים בשני תחומי משנה:
ערבים ויהודים בישראל: תהליכי התכנון והפיתוח ביישובים הערביים והמעורבים בישראל וקשרי הגומלין המתקיימים במהלכם בין המדינה והאוכלוסייה היהודית לבין זו הערבית-הפלסטינית.
יחסי דת, חברה ומדינה: שילוב האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה וסוגיות של שלטון מקומי וממשל מקומי ביישובים חרדיים וביישובים מעורבים בהם מתגוררת אוכלוסייה חרדית גדולה.

פעילות

פרסום מחקרי מדיניות, ניירות מדיניות וניירות עמדה.
הענקת מענקי מחקר למורי ולתלמידי האוניברסיטה העברית.
  קבלת המענקים מותנית בפרסום הממצאים כנייר מדיניות בעברית במסגרת מחקרי פלורסהיימר.
קיום כנסים וקבוצות דיון בתחומי ההתמחות של מחקרי פלורסהיימר ביניהם:
  הענקת חסות לכנס איגוד המתכננים 2014 שנערך באוניברסיטה העברית ואירח עשרות דוברים ולמעלה מ-600 משתתפים.
  הפקת כנס בנושא פיתוח מקומי וצדק חלוקתי בשלטון מקומי בשנת 2013.