כנס מכוני - לקראת בחירות ברשויות המקומיות - האמנם דמוקרטיה במשבר?

תאריך: 
ג', 01/07/2008

מיקום: 
האוניברסיטה העברית בירושלים

ירידה בשיעורי ההצבעה בבחירות המקומיות (שהיא דיפרנציאלית בין קבוצות אוכלוסייה שונות ובין יישובים מטיפוסים שונים) ופיצול לרשימות רבות במועצות הרשויות המקומיות נחשבים על פי רוב לסממנים של משבר בדמוקרטיה המקומית הישראלית. דימוי ירוד של השלטון המקומי ושחיקה בלגיטימציה של נבחרי ציבור בתקשורת, בציבור ואפילו בבתי המשפט, המשתקפים גם במספר הגדול של מועצות שפוזרו ושל ראשי רשויות שהודחו מתפקידם, הם סממנים מרכזיים נוספים של משבר, כמו גם בעיות הנובעות מפוליטיקה המתבססת על קשרים משפחתיים ועדתיים וסוגיות כמו מיעוט נשים בפוליטיקה המקומית. פערים מתרחבים ברמת הרווחה הכלכלית ובחוסן התקציבי של הרשויות המקומיות משפיעים גם הם על המערכות הדמוקרטיות המקומיות ועל השונות ביניהן. מנגד, יש המזהים עלייה של דמוקרטיה מקומית מסוג חדש, המתאפיינת במעורבות גדלה של המגזר השלישי והציבור בממשל המקומי. סוגיות אלו עולות על סדר היום הציבורי גם לקראת הבחירות המקומיות שיערכו בנובמבר 2008.

מושב ראשון: מגמות ודפוסי הצבעה בשנים 2003-1998
פרופ' ערן רזין
גב' מאשה פודולסקי
עו"ד איילת פישמן
מר מוהנד מוסטפא

מושב שני: האמנם דמוקרטיה במשבר?
פרופ' אבי בן בסט וד"ר מומי דהן
פרופ' ערן ויגודה גדות
גב' שרי סלע

מושב שלישי: פערים מתרחבים ודמוקרטיה מקומית
פרופ' ערן רזין
ד"ר עדי ברנדר