סמינר מחלקתי, המחלקה לגאוגרפיה: הצעת חוק הרפומה בתכנון

תאריך: 
ד', 13/04/2011

מיקום: 
האוניברסיטה העברית בירושלים

סיכום הרצאה של עו"ד דניס גולדמן בנושא הצעת חוק התכנון והבניה התש"ע-2010