שלחן עגול - "המרחב הכפרי המשתנה"

תאריך: 
ה', 21/03/2013

מיקום: 
האוניברסיטה העברית בירושלים

שולחן עגול - מפגש 7: המועצה האזורית כסוכן שינוי

שולחן עגול משותף למחקרי פלורסהיימר, האיחוד החקלאי, והאוניברסיטאות בר אילן והטכניון שלחן עגול בנושא המרחב הכפרי המשתנה, מתוך המטרות הבאות:

  • יצירת הידברות בין כל הגורמים העוסקים במרחב הכפר
  • סיעור מוחות והפצת ידע על השינויים במרחב הכפרי בארץ ובעולם.
  • קידום מחקרים בתחומי המרחב הכפרי.
  • השפעה על סדר היום הציבורי, ייצור ניירות עמדה וגיבוש מדיניות.

השלטון הדו רובדי של המועצות האזוריות והישובים במרחב המשתנה, מחייב את המועצה האזורית לשנות פניה ולפעול בתחומים רבים המעסיקים את המרחב הכפרי. מקומה של המועצה הפך להיות מרכזי לפיתוח הכלכלי, לצמיחה הדמוגרפית וככתובת מרכזית לאזרח. האם המועצה האזורית מוכנה לשינויים?

מנחה: עו"ד דוד קוכמן 

דוברים: 

פרופ' ערן רזין, האוניברסיטה העברית - מקומה של המועצה כסוכן פיתוח בפריפריה ובמרכז 

ד"ר רותי פרום אריכא, מנהלת האגף לתכנון כפרי, ומ"מ מנהל הרשות לתכנון ופיתוח הכפר - מקומה של המועצה האזורית בעיצוב עתיד האזור - המוא"ז אשכול ופעולותיה על רקע פינוי חבל ימית וגוש קטיף 

עמית ריטוב, ראש מועצה אזורית לב השרון - התכנון והשפעתו על המרחב הכפרי

מגיבים:

מר פנחס ולרשטיין, המשרד לפיתוח הנגב והגליל

גב' איריס אפרת, מנכ"ל אורבניקס