כנס בנושא השלטון המקומי וכלכלת השוק

תאריך: 
ג', 05/07/2011

מיקום: 
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה

מחקרי פלורסהיימר באוניברסיטה העברית בשיתוף המחלקות לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה.

מושב ראשון: שותפויות בין השלטון המקומי למגזר הפרטי
יו"ר: פרופ' יגיל לוי, האוניברסיטה הפתוחה

דוברים:
פרופ' ערן רזין וגב' אנה חזן
ד"ר אתי שריג
מר עוזי לוין
מר סאמי עיסא
מר אהוד סביון

מושב שני: האם החברה העירונית עדיין כלי גמיש?
יו"ר: ד"ר אתי שריג, האוניברסיטה הפתוחה

דוברים:
גב' אנה חזן
מר מאיר ניצן
רו"ח אורלי גרטי-סרוסי
מר יגאל ינאי

מושב שלישי: תאגידי מים וביוב לאן?
יו"ר: פרופ' ערן רזין, האוניברסיטה העברית בירושלים

דוברים:
ד"ר אור קרסין
ד"ר נחום בן אליא
פרופ' ראסם ח'מאיסי
מר שלמה דולברג
מר דוד קוכמייסטר