פרופ' עמירם גונן ז"ל

Amiram Gonen
חבר הוועדה האקדמית

ראש המרכז לחקר החברה החרדית במכון ירושלים לחקר ישראל. פרופסור אמריטוס במחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים. עמד בעבר בראש מכון ירושלים לחקר ישראל (1985-1989) ובראש מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות מאז היווסדו (1990-2006).