צוות

Amiram Gonen

פרופ' עמירם גונן ז"ל

חבר הוועדה האקדמית

קרא עוד

ראש המרכז לחקר החברה החרדית במכון ירושלים לחקר ישראל. פרופסור אמריטוס במחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים. עמד בעבר בראש מכון ירושלים לחקר ישראל (1985-1989) ובראש מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות מאז היווסדו (1990-2006). 

קראו פחות
דניאל פלזנשטיין

פרופ' דניאל פלזנשטיין

חבר הועדה האקדמית

קרא עוד

דניאל פלזנשטיין הוא פרופסור מן המנין וראש המחלקה לגיאוגרפיה.

תחומי ההתעניינות המרכזיים שלו הם בגיאוגרפיה כלכלית ומדעי האזור. עבודתו משתמשת בכלים של סימולציה דינמית ואקונומטריקה מרחבית.  

מחקריו הנוכחיים עוסקים במדידית העמידות של ערים לאירוע קיצון, דינמיקה של שינוי בשוק הדיור  ואמידת מודל שווי-משקל מרחבי לישראל.

עבודות קודמות עסקו בפיתוח כלכלי מקומי, מידול הקשר בין שימושי קרקע לתחבורה, מדידית הדינמיקה של פערים בין אזוריים,  מידול 'שרשראות תעסוקה' לצורך הערכת הפיתוח הכלכלי המקומי ופיתוח מודלים מרחביים מבוססי-סוכנים.

מחקרים אלה ואחרים התפרסמו ב- 6 ספרים וכ-120 מאמרים ופרקים בכתבי עת בינלאומיים ובספרים ערוכים. בעבר הוא שימש כמנהל המכון ללימודים עירוניים ואזוריים וכמנהל האקדמי המרכז לגיאוגרפיה חישובית באוניברסיטה העברית. כמו כן הוא שימש כחבר מועצת השמאים 2004-2013, וכיו"ר ועדת המקצוע בתחום הגיאוגרפיה במשרד החינוך. כעת הוא משמש כיועץ/מומחה לאומי עבור תוכנית ה-OECD בתחום הפיתוח הכלכלי והתעסוקתי המקומי (LEED).

 

Daniel Felsenstein is a Professor and Chair of the Department of Geography at the Hebrew University of Jerusalem.
His fields of interest are economic geography and regional science. His work uses the tools of dynamic simulation modeling and spatial econometrics. Current research projects relate to simulating urban resilience to large scale shocks, dynamics of change in housing markets and estimating a spatial general equilibrium model for Israel.He has worked in the areas of local economic development, landuse-transportation modeling, measuring regional income disparities, local labor market processes, dynamics of regional housing markets and agent-based modeling of disasters. He has published over 120 papers and 6 books on these and other related topics. At the Hebrew University of Jerusalem, he has served as Director of the Institute of Urban and Regional Studies,2002-2010 and Academic Director of the Center for Computational Geography, Department of Geography, Hebrew University, 2009-2015. With respect to service in National and International Organizations he served as a member of the National Council of Surveyors and Land Appraisers 2004-2013, Chair of the National Committee for Geography, Ministry of Education, 2012-2016 and is currently consultant/national expert to the OECD Programme on Local Economic and Employment Development (LEED). 

 

קראו פחות