פרופ' ערן רזין

eran razin
ראש מחקרי פלורסהיימר

פרופ' ערן רזין הינו חבר במחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית, ומשמש מאז שנת 2010 כראש המכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה. הוא מתמחה בשלטון מקומי, תכנון ופיתוח עירוני, כולל היבטים של פרבור וצמיחה מטרופולינית. בשנים האחרונות פרופ' רזין שותף ברשתות מחקר ובפרויקטים העוסקים במחקר בינלאומי השוואתי של ממשל מטרופוליני, רפורמות בשלטון המקומי, דמוקרטיה מקומית, מעמדם של חברי מועצות הרשויות המקומיות, פערים תקציביים בין רשויות מקומיות, צמיחה מטרופולינית וניהול חופים. הוא משמש מזה למעלה מ-20 שנה כיו"ר ועדות חקירה לגבולותיהן של רשויות מקומיות, וכיו"ר וכחבר בועדות העוסקות באיחוד רשויות מקומיות וברפורמות בשלטון המקומי, ושותף בצוותי תכנון ובמחקרי הערכה על תכנון ברמות המחוזית, המטרופולינית והארצית.