נושאים

שנה

נייר עמדה: המבנה המנהלי של שלטון מקומי בערים חרדיות חדשות

תקציר:

בשנים האחרונות התרחבה התופעה של יישובים עירוניים הנתונים לממשל חרדי. נייר זה מציג את הבעיות העולות במחקרים האופייניות לרשויות מקומיות חרדיות ומציג שני אופני פעולה דרושים.

Last updated on 04/28/2015