נושאים

שנה

נייר עמדה: העמדת קרקעות ציבוריות לצורכי פיתוח ביישובים הערביים

תקציר:

בנייר עמדה זה מציג חמאיסי את האחוז הנמוך של הקרקעות המוקצות ביישובים הערביים לצורכי ציבור מתוך כלל שטח תוכניות המתאר, מסביר את הסיבה לכך ומציע מדיניות שתתקן את המצב הקיים.

Last updated on 05/17/2015