נושאים

שנה

נייר עמדה: הצורך בהחרבת תחומי השיפוט של היישובים הערביים

תקציר:

בנייר עמדה זה סוקר חמאיסי את המצב הקיים בנוגע למחסור בקרקעות זמינות למגורים, אזורי תעסוקה וקרקעות ציבוריות וכן את הגורמים לכך וההשלכות. לאחר מכן מציע חמאיסי מדיניות מומלצת להתמודדות עם המחסור.

Last updated on 05/17/2015