נושאים

שנה

נייר עמדה: מימון ביניים למימוש הפיתוח המתוכנן ביישובים ערביים

תקציר:

בנייר עמדה זה מתייחס חמאיסי לבעיית אי מימוש תוכניות להקמת אזורי תעשייה או מגורים ביישובים ערביים, אף שקיימים אזורים עבורם הושלם כבר התכנון.

Last updated on 05/17/2015