נושאים

שנה

נייר עמדה: עתידו של השלטון המקומי במרחב הכפרי

Citation:

אפלבאום לביאה. נייר עמדה: עתידו של השלטון המקומי במרחב הכפרי. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 1999.

תקציר:

נייר עמדה זה מציג את התמורות שעברו על המרחב הכפרי בישראל ואת השאלה העולה אודות מעמדתו כרשות מקומית נפרדת מזו העירונית. מטרתה של ההצעה היא לקדם את תפקודו הייחודי של המרחב הכפרי לא כעתודות פיתוח של העיר אלא כצורת חיים שונה ממנה בעלת חשיבות כלכלית וסביבתית.

Last updated on 05/03/2015