נושאים

שנה

עמדות ותפיסות כלפי גדר ההפרדה ביישובים יהודיים וערביים

Citation:

קליאוט נורית, ח'מאיסי ראסם, שמואלי דבורה. עמדות ותפיסות כלפי גדר ההפרדה ביישובים יהודיים וערביים. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 2007.
Last updated on 06/22/2015