נושאים

שנה

עצמאות ויזמות של נשים ערביות, כפריות ובדוויות בישראל

Citation:

קרק רות, גלילי אמיר, פויירשטיין תמר. עצמאות ויזמות של נשים ערביות, כפריות ובדוויות בישראל. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 2009.
עצמאות ויזמות של נשים ערביות, כפריות ובדוויות בישראל

תקציר:

מחקר זה מנסה לאמוד את מידת העצמאות והיזמות בקרב קבוצת נשים ערביות מוסלמיות כפריות ובדוויות בישראל, ואת השקפתן האישית בנושאים של עצמאות, יזמות, מעורבות כלכלית, ומעמדן המשפטי והחברתי על רקע כלכלה עולמית משתנה.

Last updated on 04/13/2015