נושאים

שנה

עצמאות ויזמות של נשים ערביות, כפריות ובדוויות בישראל

Citation:

קרק רות, גלילי אמיר, פויירשטיין תמר. עצמאות ויזמות של נשים ערביות, כפריות ובדוויות בישראל. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר; 2009.
עצמאות ויזמות של נשים ערביות, כפריות ובדוויות בישראל
Last updated on 04/13/2015