נושאים

שנה

נייר עמדה: השתתפות הממשלה במימון השירותים הממלכתיים ברמה המקומית

תקציר:

ההצעה לשינוי שיטת המימון של השירותים המקומיים שבאחריות הממשלה (חינוך, רווחה, בריאות) מונחית על-פי עקרונות של הבטחת שירות שוויוני ובלתי תלוי ממקום מגורים (סוג רשות מקומית), תקצוב שקוף וניצול מיטבי של מסגרות תקצוב קיימות.

Last updated on 04/28/2015