אירועי עבר

לשוניות ראשיות

 • שלחן עגול - "המרחב הכפרי המשתנה"

  מיקום: 
  האוניברסיטה העברית בירושלים
  ה', 21/03/2013

  שולחן עגול - מפגש 7: המועצה האזורית כסוכן שינוי

  שולחן עגול משותף למחקרי פלורסהיימר, האיחוד החקלאי, והאוניברסיטאות בר אילן והטכניון שלחן עגול בנושא המרחב הכפרי המשתנה, מתוך המטרות הבאות:

 • סדנה בשלטון מקומי - Local Government in a Changing World

  מיקום: 
  האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת בן גוריון בנגב
  א', 08/07/2012 עד ד', 11/07/2012

  Local Government in a Changing World

  Between hierarchies and networks, between global neoliberalism and welfare state interventionism

   A workshop of the IGU Commission on Geography of Governance

  and

  IPSA Research Committee #5 – Comparative Studies on Local Government and Politics

 • כנס בנושא השלטון המקומי וכלכלת השוק

  מיקום: 
  קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה
  ג', 05/07/2011

  מחקרי פלורסהיימר באוניברסיטה העברית בשיתוף המחלקות לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה.

  מושב ראשון: שותפויות בין השלטון המקומי למגזר הפרטי
  יו"ר: פרופ' יגיל לוי, האוניברסיטה הפתוחה

  דוברים:
  פרופ' ערן רזין וגב' אנה חזן
  ד"ר אתי שריג
  מר עוזי לוין
  מר סאמי עיסא
  מר אהוד סביון

  מושב שני: האם החברה העירונית עדיין כלי גמיש?
  יו"ר: ד"ר אתי שריג, האוניברסיטה הפתוחה

  דוברים:
  גב' אנה חזן
  מר מאיר ניצן
  רו"ח אורלי גרטי-סרוסי
  מר יגאל ינאי

 • כנס מכוני - לקראת בחירות ברשויות המקומיות - האמנם דמוקרטיה במשבר?

  מיקום: 
  האוניברסיטה העברית בירושלים
  ג', 01/07/2008

  ירידה בשיעורי ההצבעה בבחירות המקומיות (שהיא דיפרנציאלית בין קבוצות אוכלוסייה שונות ובין יישובים מטיפוסים שונים) ופיצול לרשימות רבות במועצות הרשויות המקומיות נחשבים על פי רוב לסממנים של משבר בדמוקרטיה המקומית הישראלית. דימוי ירוד של השלטון המקומי ושחיקה בלגיטימציה של נבחרי ציבור בתקשורת, בציבור ואפילו בבתי המשפט, המשתקפים גם במספר הגדול של מועצות שפוזרו ושל ראשי רשויות שהודחו מתפקידם, הם סממנים מרכזיים נוספים של משבר, כמו גם בעיות הנובעות מפוליטיקה המתבססת על קשרים משפחתיים ועדתיים וסוגיות כמו מיעוט נשים בפוליטיקה המקומית.